0

มีผู้ชม 2017 ครั้ง
Super เลซิติน Healthy care 1,200 mg
ราคา ฿1,350.00THB
จำนวน

เลซิตินต่อระบบหลอดเลือดและหัวใจ การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด นั้นเกิดจากปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างหนึ่งในนั้นคือ การมีระดับคอเลสเตอรอลและ ไตรกลีเซอไรด์ในกระแสเลือดสูงบทบาทของเลซิตินที่มีต่อการลดอัตราเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด จะอยู่ที่กลไกที่มีผลต่อคอเลสเตอรอล นั่นเอง โดยอธิบายได้ด้วยคุณสมบัติของเลซิติน ดังนี้

  • เลซิตินช่วยลดการดูดซึมของคอเลสเตอรอลในทางเดินอาหาร
  • เพิ่มการสร้างน้ำดีจากคอเลสเตอรอล เลซิตินจะมีผลต่อการดูดกลับน้ำดีในทางเดินอาหารให้ลดลงจึงส่งผลให้ร่างกาย เร่งการสร้างน้ำดี โดย ดึงคอเลสเตอรอลในเลือดมาใช้เพิ่มขึ้น ผลก็คือการขนส่งคอลเลสเตอรอลจากเลือดไปสู่ตับเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เลซิตินยังส่งผลต่อไตรกลีเซอไรด์ในกระบวนการเร่งการสลายอีกด้วย
  • ช่วยให้การขนส่งคอเลสเตอรอลในเลือดสะดวกขึ้นทำให้ลดความเสี่ยงของคอเลสเตอรอลที่เกาะตามผนังหลอดเลือด ได้

เลซิตินกับสุขภาพสมอง เลซิตินจัดเป็นองค์ประกอบหลักของเซลล์สมองถึง 30% เลซิตินจัดเป็นสารประกอบหลักของ โคลีน (Choline) สารซึ่งจำเป็นสำหรับ การสร้างสารสื่อประสาท(Neurotransmitters) อะซิทิลโคลีน เพื่อช่วยในการส่งและ รับข้อมูลของสมองให้เป็นไปอย่างถูกต้องรวมถึงทำหน้าที่ในการถ่ายทอดข้อมูลด้านความรู้สึก ความจำ อารมณ์ต่าง ๆได้ตามที่คิด นอกจากนี้รายงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Boston ยังพบว่า เลซิตินช่วยลดอาการ “อัลไซเมอร์” ในระยะเริ่มต้นได้โดยการเพิ่มระดับโคลีนในสมอง

เลซิตินกับสุขภาพตับ เลซิติน ลดความเสี่ยงของภาวะไขมันพอกตับ อาการซึ่งสามารถที่จะพัฒนาให้เกิดตับแข็ง” ได้ โคลีน ในเลซิตินจะมีผลในการเร่งการเผาผลาญไขมันที่ตับทำให้ไขมันถูกนำไปใช้เป็นพลังงานและหมดไป เลซิตินช่วยลดไขมันในเลือดโดยเฉพาะคอเลสเตอรอลซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะไขมันพอกที่ตับจากรายงานวิจัยพบว่า ฟอสฟาติดิลโคลีนในเลซิตินมีบทบาทต่อการซ่อมแซมเซลล์ตับและชะลอการสะสมไขมัน

เลซิตินกับการลดความเสี่ยงของนิ่วในถุงน้ำดี เลซิติน ทำหน้าที่ 2 ประการคือ ช่วยเผาผลาญไขมันและควบคุมคอเลสเตอรอล เลซิติน ช่วยให้คอเลสเตอรอลไม่ตกตะกอนในน้ำเลือดป้องกันไขมันอุดตันและจับตัวกันเป็นก้อนนิ่ว จึงช่วยลดความเสี่ยงของนิ่วในถุงน้ำดี

ขอบคุณข้อมูลจาก โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ขนาดรับประทาน วันละ 1-3 แคปซูล พร้อมอาหาร

  • เพื่อบำรุงสมองและความจำ วันละ 1-2 แคปซูล
  • ช่วยบำบัดโรคตับและป้องกันไม่ให้ตับทำงานผิดปกติ วันละ 2-3 แคปซูล
  • เพื่อควบคุมและลดคอเลสเตอรอล วันละ 2-3 แคปซูล